Wat is een Alomnis

Wat is een Alomnis ?

Alomnis – Een ander woord voor altaar of huisaltaar


Alomnis is een combinatie van 'alom' en 'omnis'.

Alom - voor sommigen de, voor anderen het alomtegenwoordige.

Omnis - staat voor onbeperkt, unlimited, alle, ieder, elk, in het geheel.


Het woord altaar roept gevoelens op die niet altijd passen bij de bedoeling ervan.

Soms negatief, soms positief, maar altijd gekleurd, afhankelijk van de ervaringen

ermee.


Een altaar wordt in veel religieuze stromingen gezien als een offerplaats. Een Alomnis heeft een ander doel.

 

Wat is de bedoeling van een Alomnis


Algemeen

Een plek in huis creëren waar je Rust vindt, waar je even op Adem kunt komen, voor Gebed of Meditatie, Intentie voor de komende dag, als Beschouwing aan het eind van de dag, ter Nagedachtenis aan Dierbaren, voor terugkerende Feesten en Rituelen… 


Persoonlijk

Een persoonlijke plek voor jouw dagelijks moment, spelend met de inrichting, concentratie en richting gevend. 


Gezin

Voor ieder lid van het gezin een eigen plek op de Alomnis. Energie delen en verbinding met elkaar ervaren in voor- en tegenspoed. 


© Copyright. All Rights Reserved.